Läsa på nära håll

Nu skall du få lära dig att läsa på riktigt nära håll. Ta en bit aluminiumfolie som är ca 7 x 7 cm. Stick ett litet hål i mitten på folien med en tunn nål. Håll folien nära ögat så du kan se genom hålet och försök läsa texten i tex en tidning. Det skall vara mycket ljust när du försöker göra det här experimentet. För nu texten så nära ögat som du kan utan att det blir suddigt. Du kommer troligtvis att komma bara ett par cm från ögat innan det blir svårt att läsa texten. Observera att texten är stor och tydlig på det här avståndet. Försök nu att läsa texten på samma avstånd ,utan foliebiten framför ögat. Inte en chans. Nu vet du hur du skall tillverka ett enkelt förstoringsglas om du inte kan hitta något när du behöver ett.

Tillbaks