Kan du hela nationalsången?

Först undrar jag om du vet hur många verser vår svenska nationalsång har?

Nästa fråga är om ordet Sverige finns med i texten?

De vanligaste svaren på de här frågorna är 2 och Nej. Båda svaren är FEL!

Här nedan har du hela nationalsången. Men visst är det konstigt att man inte fick lära sig alla verserna i skolan?DU GAMLA, DU FRIA

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand.
Din fana, högt den bragderika bära.
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.Text: Richard Dybeck, 1844

Sveriges nationalsång sedan 1866.

De två sista verserna sjungs mycket sällan.


Tillbaks till Faktasidorna