Retstickan

Här får ni beskrivningen på hur ni tillverkar en retsticka. Det är en liten mojäng som kan driva den drabbade till vansinne. Den kan även ge mycket nöje och skratt.

Kapa en ca 6mm tjock trä eller metallstav till en längd av120 mm. Runda av ändarna med en fil. Borra ett 3 mm hål tvärs igenom staven ca 20 mm från ena änden. Trä ett 170 mm långt persiennsnöre igenom hålet och smält ihop ändarna med hjälp av en tändsticka eller en tändare. Det går bra med ett vanligt snöre också, om ni limmar knuten så den inte går att knyta upp. Snöröglan skall nu var så pass liten att den inte går att trä över stavens långa ände.

Retstickan är klar att börja användas!

Be en person, som har en skjorta på sig, att knäppa upp de tre översta knapparna. Stick din vänstra tumme och pekfinger igenom snöröglan samtidigt som du håller staven med din högra hand. Ta tag i ett knapphål med tummen och pekfingret och drag det igenom öglan. Hjälp till med de andra fingrarna på vänster hand så du får igenom knapphålet och en bit av skjortan ca 5 cm genom öglan. Stick nu stavens långa ände igenom knapphålet och dra den helt igenom. Räta till öglan så staven hänger snyggt och prydligt i knapphålet. Be nu personen (offret?) att ta bort retstickan. Eftersom det gick att få dit den, så måste det rimligtvis gå att få bort den!

Du bör öva på att sätta dit den innan du gör det på någon annan så det går snabbt och smidigt. Det är onödigt att ge personen alltför mycket hjälp om han hinner se hur den sätts dit. Men det gör inget om han hinner se lite grann hur du sätter dit den. Många personer får inte bort retstickan utan hjälp även fast de har sett på när den tagits bort flera gånger. Ett litet varningens ord bara när du övar dig. Gör det på en skjorta som du inte är så rädd om, utifall du är tvungen att klippa sönder den för att få bort din retsticka. För du vill säkert inte ha sönder retstickan innan den har provats på någon annan.

.

Ha så kul!

.