Kenneths Satellitsida

Om ni vill se utsikten från en satellit skall ni klicka här

.

Eftersom jag inte längre håller på med satellitavkodning så har jag lagt ner den här sidan. Det blev inget tid över för att uppdatera den.

.

Vinden

.

Till Hemsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är besökare nr