Sten-spelet

Skrivet av Kenneth Johansson.
http://welcome.to/kenneth.johansson

Stenrad

Det här är ett spel där två personer tävlar mot varandra. För att vinna krävs att man tänker och planerar sina drag och till viss del även har turen med sig. Spelet går ut på att man först lägger upp en rad med ca 20 stenar. Sedan bestämmer man vem som skall börja och fortsättningsvis så börjar man varannan gång. I varje drag tar man bort mellan en till tre stenar från ena änden av raden (man får inte stå över). Den som tvingas ta den sista stenen förlorar.

 

Bli en mästare

Om ni vill bli en mästare på det här spelet så kan jag bistå med en beskrivning hur ni skall göra för att vinna nästan varje gång. Men det förutsätter förstås att er motståndare inte känner till spelets hemligheter för då kommer ni endast att vinna varannan gång (i genomsnitt).

Sten-spelet är ett matematiskt problem och det går därför att förutse vem som kommer att vinna ett parti när man känner till antalet stenar och vem som gör första draget. Det här gäller naturligtvis endast om spelaren gör rätt drag hela tiden. En enda miss vänder lätt spelet till den andres fördel.

För att vinna ett parti så måste man alltid, i varje drag, lämna kvar 1+4*n stenar. Där n är ett heltal från noll och uppåt. Dvs. lämna kvar 1, 5, 9, 13 osv. stenar. Den som börjar har nu fördel av att i 3 av 4 fall, beroende av antalet stenar, kunna välja rätt antal och hålla det till slut.

Men om antalet stenar är sådant att det inte går att lämna kvar rätt antal i det första draget (tex. 13, 17, 21 och 25 stenar) så kan motståndaren vinna. Man kan då bara vänta på att han/hon ska göra ett misstag så man kan säkra sin vinst.

Ett tips:

Har ni en gång räknat antalet stenar och tagit rätt antal så behöver ni endast hålla reda på hur många stenar motståndaren tar. Det totala antalet bortplockade stenar i varje par av drag skall vara fyra. Så om motståndaren tar en sten så tar ni tre och om han tar två stenar så tar ni också två osv. På det sättet kan ni göra era drag snabbt utan att behöva räkna alla de kvarvarande stenarna. Men se upp! Det är lätt att missa hur många stenar motståndaren tar.