Se 3D med hjälp av ett par solglasögon

Här kan du få se 3D effekter i färg utan att skela med ögonen. Allt du behöver är ett par solglasögon. Effekten beror på att det tar lite längre tid för ögonen att registrera en bild i svagt ljus än om den är starkt belyst. Så om man håller ett mörkt glas framför det ena ögat kommer det att skicka bildinformationen lite senare till hjärnan än det fria ögat gör. En stillbild påverkas inte av det här. Men om någonting rör sig från den ena sidan till den andra så kommer ögonen att uppfatta att det befinner sig lite längre bort eller lite närmare beroende på åt vilket håll det rör sig. Tex om ni håller det ena glaset på ett par solglasögon framför höger öga så kommer föremål som rör sig från höger till vänster att verka befinna sig lite längre bort än de verkligen är. Det bästa är om ni kan hitta ett par gamla solglasögon som ni kan ta bort det ena glaset från. Då slipper ni krångla och hålla dem lite snett och titta under det ena glaset.

Läs på hypnotronsidan hur ni skall öppna och ställa in avi och mov filerna.

Graf8bit1aAVI. 6kB Här är först en avi-fil med ett mönster av linjer som rör sig.  Om ni håller det mörka glaset för vänster öga så kommer de röda linjerna att synas bakom de svarta.

Graf8bit1aMOV. 6kB Här är samma film igen men som mov-fil.

Graf8bit2aAVI. 11kB Här är en lite svårare variant där det också finns ett mönster av streck som rör sig åt andra hållet. Det är besvärligare att koncentrera sig på två mönster som rör sig samtidigt.

Graf8bit2aMOV. 11kB Här är samma film igen men som mov-fil.

Trebilar 142kB Här är tre filmer med bilar som åker i en cirkel. Du skall hålla det mörka glaset framför höger öga för att det skall bli rätt. Den enda skillnaden på de tre mov-filerna är med vilken hastighet de spelas upp. Du får prova vilken som spelas upp jämnast på din dator. Intervallen mellan varje bild är angivet i filnamnen. Bilarna är ritade i perspektiv så de ser nästan tredimensionella ut, innan du håller det mörka glaset framför ögat, men lägg märke till hur de bakre bilarna åker längre in under spelarens ram och de främre lite utanför ramen när du ser dem med solglasögat.

Blir det tid över, kanske jag gör fler filmer.

.