Triangeln som inte finns

Triangel

Här ser ni en triangel som inte finns.
Ögat luras att se en triangel i mitten av figuren som egentligen inte finns.
Den här figuren kallas för en Kanizsatriangel.