AUTOMATIK

Register över byggen i tidningen Allt om Elektronik

Elektrotimer 6-82 Rättelse 8-82  
Mörkrumstermostat 7-82 1 =Foto
Slavblixt 8-82 1
Diatape synkronisering 8-82 4 =Dia
Processtimer 1-83 1
Gitarrstämmare 4-83  
Solföljare 5/6-83  
Programmerbar mörkrumstimer 7-83 1
Fartkontroll för miniborr 10-83  
Postindikator 2-84  
7-Dagarstimer 3-84  
Elektronisk glimtändare 4-84  
Fartkontroll för borrmaskin 5/6-84  
Bärbar Äggklocka 8-84  
Batterivakt för Båt 9-84  
Luxmätare för foto 10-84 1
Induktiv hörselslinga 2-85  
AC/DC Regulator 4-85  
Öka livslängden på glödlampor 7-85  
Luftfuktighetskontakt 7-85  
Programmerbar årskalender 9-85  
Telefonväxel 3-86  
Tänd ljuset med IR detektor 4-86 2 =IR-det.
Termostatstyrd jordvärme 9-86  
Tidsförkortare för filmkameror 10-86 1
Vattenskrika 10-86 6 =Vattenvakt
IR-Fjärrstyrning 1-87  
Universellt stegmotorkort 4-87  
Exponeringsmätare 5-87 1
Timer för fixerbad 7-87 1
Telefonsvarare 9-87 3=Telefonsvarare
Fjärrstyr lamporna med sändare 9-87  
IR-Detektor 9-87 2
Lödkolvsreglering 10-87  
Diastyrning från kassettbandspelaren 11-87 4
Vattenvakt 11-87 6
Blixtmätare för kamera 1-88 1
Fjärrstyrning via nätet 2-88 5 =Fjärr via nätet
Exakt fartkontroll för elmotorer 2-88  
Kontrollsystem för centralvärme 2-88  
Äggklocka 3-88  
Datorstyrda Diaprojektorer    Rättelse 5-90 sid 45 5›6-88 4
Dimmer för halogenlampor i DIA 5-88 4
Långsamt till/från-slag av lampor 5-88  
Halvledarbelysning för mörkrum 6-88 1
SOS-pipare 6-88  
Telefonsvarare 10-88 3
Centronicinterface för Diaväxlare 11-88 4
Timer 11-88  
IR-Fjärrstyrning av stegmotorer 1-89  
Hastighetskontroll med tyristorer 2-89  
Ljuskänslig trigger 2-89  
Timer för mörkrum 3-89 1
Fjärrstyrning via nätet 3-89 5
Batteri lågt indikator 4-89  
EPROM-styrd tidswitch 4-89  
IR-fjärrstyrning från flera punkter 5-89  
Ljusstyrning av displayer 5-89  
Programmerbar kopplingssekvens 5-89  
2-Tons avkodare för telenätet 6/7-89  
Till-Indikator (akustisk) 9-89  
Intervallstyrning av camcorders 4-90 Rättelse 2-91  
Mörkrumsklocka 5-90 1
Introscan för CD-spelare 6-90  
Elektronisk Dörrvakt 7-90  
Sänglampa med automatisk släckning 8-90  
Spänningsövervakare 8-90  
Slavkontroll av nätets Till/Från 8-90  
Enkel temperaturindikator 9-90  
Automatisk switch 9-90  
Timer med hörbar varning 9-90  
Ljuskänslig omkopplare 10-90  
Varvtalskompensering DC-motor (Neg. Res) 10-90 sid 43  
Badkaret fullt indikator 11-90 6
Garanterat ljus 11-90  
Infraröd fjärrkontroll 1-91  
Mekaniskt kontrollerad bivippa 1-91  
Styr centralvärmen 2›3-91  
Elektronisk exponeringstimer 3-91 1
Radarvarnare för båtar 5-91  
Temperaturövervakare 6-91  
Styr ljuset med TV:ns fjärrkontroll 6-91  
Ljuskänslig switch 7-91  
Automatisk cykelbelysning 7-91  
Switch för centralvärmepump 7-91  
Mörkerkänslig switch 7-91  
Fördröjt frånslag av batterimatning 7-91  
Sekventiell kontroll (AC motorstyrning, servo) 7-91  
Trigger för slavblixt 7-91 1
Universell timer 7-91  
Ljusstyrd tryckknapp med momentan funktion 7-91  
Tandborstningstimer 7-91  
Tidkodinterface för diastyrning 8›9-91 4
Universell tidswitch 10-91  
Universell uppstartsfördröjning 11-91  
Uppstartsfördröjning 11-91  
Telefonsummern som switch 11-91  
Ljustimer för sänglampan 11-91  
Timer för Videokamera 11-91 1
Slavstyrning av Till/Från 11-91  
Digital (band) räknare 11-91  
Styrning av vattennivå 11-91  
Universell IR mottagare för RC5-Kod (fjärrkontr.) 1-92  
Fartbegränsare för elmotorer 4-92  
6-Siffrigt kodad nätströmbrytare 8-92  
Enförlopps relätimer med halvledare 8-92  
Övervakare för säkringar 8-92  
Telefon gong-gong 8-92  
Sekvenskopplare för nätspänning 9-92  
Digitalt Audio-Visuellt system ( Dia styrning) 10›11-92&1›2-93 4
Pulsgenerator för AV-bandspelare 11-92 4
Matlagningstimer 1-93  
Digital bandräknare 3-93  
Regulator med pulsbreddmodulering(12Vqmotor) 4-93  
Automatisk bilantenn 6-93  
Automatisk volymkontroll 6-93  
En-chips temperaturkontroll 7-93  
Lödstation för ytmonterade komponenter 7-93  
Klocka för blixtschack 7-93  
Regulator för DC-motorer 7-93  
IR fjärrstyrd switch 11-93  
Styrning av kretskortsborr 11-93  
Cykelljus med efterglöd 11-93  
Switch för solpanel 11-93  
Röstregistrering med halvledare 11-93&3›6-94  
Motorstyrning med PWM 11-93  
Frekvenskontrollerad switch 11-93  
Telefonmonitor 1-94  
Belysning för fotolabbet 1-94 1
Telefonstyrd omkopplare 1-94  
Temperaturövervakare 1-94  
Elektronisk säkring 3-94  
Signalöverföring via nätet (220V) 4›5-94 5
Avkodare för Morse 6-94  
Övervakare för lågspänning 6-94  
Auto-play för CD-spelare 7-94  
Optisk dörrklocka 7-94  
IR-styrd omkopplare 7-94  
Närhetsdetektor (metalldetektor) 11-94  
Temperaturskydd för resistiva högeffektsbelastn. 11-94  
Autostart för äldre faxmaskiner 11-94  
Programmerbar delare 11-94  
Styr dimmern infrarött 2-95  
Automatisk belysningstimer 2-95  
Långlivat nattljus 3-95  
Telefonstyrd omkopplare 3-95  
Styrning av stegmotorer 4-95  
Styrning av motorer 4-95  
Gnagarskydd 5-95  
Visselstyrd omkopplare 6-95  
Automatisk ljusstyrning 6-95  
Temperatursensor DS1620 (programmerbar) 7-95  
Robotbil i miniformat 7-95  
Programmerbar frekvensdelare 7-95  
Fläktkontroll för CPU 7-95  
Detektor för nätspänning 7-95  
Indikator för lågt batteri 7-95  
Förbättra upplösningen (positionering) 11-95  
Soltorkare (tvättvändare) 11-95  
Långtidstimer 11-95  
Signalaktiverad inspelning 11-95  
Fjärrövervakning av centralvärmen 1-96  
TV-Vakten 'TELLY-GUARD' 1-96  
Styrning av induktionsmotorer 2-96  
Microcontrollerstyrd switchande klocka 3-96  
Enkel stegmotorstyrning 3-96  
Larm för vattenläckor 4-96  
Summer för krukväxter 4-96  
Intelligent schackklocka 5-96  
Sluta skälla! (hundtystare) 6-96  
Låt belysningen avskräcka tjuven 6-96  
Korrigera polariteten 8-96  
Mörkrumstimer kalibrerad i f-tal 9-96  1
Fjärrkontroll med synligt (rött) ljus 11-96  
Polaritetskorrigerare 1-97  
Monitor som övervakar kylskåpstemperaturen 1-97  
Talande dörrklocka 2-97  
Fjärrstyrning via telefon 6-97  
Flerfunktions LCD med 68HC11.(timer, termostat) 6-97  
Beröringsfri ljusswitch 9-97  
Fågelskrämma 9-97  
Hygrometer. Reglerar luftfuktigheten 9-97  
Hygrometer 10-97  
Radarstyrd dörröppnare 10-97  
RISC mikrokontrollersystem 11-97  
Programmerare för RISC 11-97  
Avbrottsfri strömförsörjning för trådlösa telefoner 1-98  
Mätare för vätskenivå 6-98  
"chip card" som säkerhetslås 7-98  
Exponeringstimer för UV-ljuslåda 7-98  
IR mottagare 7-98  
Enkel IR sändare 7-98  
Lura tjuven, tänd belysningen med dörrklockan 7-98  
IR närhetsdetektor 7-98  
Master/slavestyrning av nätanslutna apparater 7-98  
418/433 MHz kontrollsystem. 8 switchande kanaler 8-98  
Mångsidigt styrsystem PLC87(A) 9›10-98  
Fjärrstyrnings förlängare 9-98  
Kylskåpsekonomiserare för äldre modeller 9-98  
Kodlås styrt med ett smartcard 10-98  
Behändig ljusstyrd switch 11-98  
LED-belysning för elmätarskåpet (nödbelysning) 11-98  
I2C stegmotorstyrning 5-99
Universell nedräkningstimer 7-99
Digital PID-kontroll med en PIC 8-99
CAN-bussen 8-99›1-00
Autoswitch för toaletter 11-99
Transistorbivippa 11-99
Flerfunktionsklocka 4-00
RC5 Sleep timer. Stänger alla apparater samtidigt 5-00
Intelligent dörrlås (kodlås) 6-00
Magnetkortsläsare 6-00
Sändare för fiberoptisk IR-förlängare 7-00
Mottagare för fiberoptisk IR-förlängare 7-00
Bipolär stegmotorstyrning 7-00
Enkel touchdimmer för lågspänning 7-00
e-Key säkerhetssystem, med iButton 10-00
Lärande RC5 styrdekoder (för fjärr-volymkontroll) 1-01
Identifierande anropssystem via radiolänk 1-01
CNC Borrmaskin för kretskort 3&5›6&9-01
Jordfuktighetstestare 4-01
Mörkrumstimer. Enkel med en PIC. 4-01 1
Kopplingsur för 16 kanaler 5-01
Fjärrstyr modeller med en IR fjärrkontroll (RC5) 5-01
Enkel IR-sändare 7-01
Enkel IR-mottagare 7-01 Rättelse 10/11-01
MIDI till DMX interface styr belysn. eller projektor 8-01 Rättelse 10/11-01
Integrerat röstminne 8-01
Indikator för trasig säkring 8-01 Rättelse 10/11-01
Wobbler. Robot som wobblar och undviker hinder. 9-01
Skymningsomkopplare 10/11-01
Kodlås 10/11-01
RC5 fjärrkontroll 10/11-01
Quizmaster. Radiolänkad frågesportsdommare 1/2-02
Fjärrstyrning med en mobiltelefon via SMS 1/2&4-02
Kodlås 1/2-02
Intelligent fläktstyrning 1/2-02
Termiskt skydd med en Polyswitch 1/2-02
Multistandard IR mottagare 5-02
8-kanals DMX demultiplexer 8 x 10V 5-02
Reläexpansion för DMX demultiplexer 6-02
Fjärrkontrollsändare för nätet + avkodare, encoder 7-02 5
Fläktövervakare 7-02
Till/från-timer 7-02
Spänningsövervakare med 4 ingångar 7-02
Batterispännings-LED 7-02
Telefonvakt 7-02
Enkel IR ljusbarriär 7-02
Billig lägesavkännare 8-02
Babymonitor via telefon 10/11-02
Radiostyrd dörröppnare 10/11-02
Råttskrämmare 1/2-03
SMS-styrda väggkontakter 1/2-03
Passiv optisk persondetektor. Reagerar på ljusför. 3-03
Intelligent fläkttimer 4-03
Fjärrstyr 6 eluttag med RS232 och I2C 5-03
Pico PLC 5-03
Vecko / Månadstimer 5-03
DMX 3 i 1, splitter, isolator & repeater 6-03
Äggklocka 8-03
Telefonstyrd switch med DTMF 8-03
Säker till/frånomkopplare 10/11-03
Fjärrkontrollsändare med FM 10/11-03
Fjärrkontrollmottagare för FM 10/11-03
Väckarklocka för flera händelser 1/2-04
iAccess med iButton 1/2-04
Touchstyrd omkopplare med en PIC 1/2-04
Kodlås av typen kassaskåp 3/4-04
Digital väckarklocka baserad på PIC 3/4-04
Stegmotordrivning 5/6-04
Nätspänningsmonitor med nödbelysning och larm 7/8-04
Mikrowebserver för styr och mät via Internet 7/8-04
Fjärrstyr kameror med 433 MHz SRD-moduler 7/8-04
Luftflödesmonitor 7/8-04
Stegmotorgenerator 7/8-04
Posten har kommit 7/8-04
Fjärrstyr med Bluetooth från PDA eller mobiltelefon 9/10-04
Slavblixt för digitala kameror 9/10-04 1
Positionssensor 11/12-04
Riktningskänslig ljusbarriär 11/12-04
Diskret Robot. Reagerar på ljus och undviker hinder 11/12-04
Till/frånknapp. Bistabil 11/12-04
Spänningsövervakare 11/12-04
Multipositionsswitch för IR 11/12-04
IR-sändare till multipositionsswitchen 11/12-04
Intelligent klappswitch 1-05
FT639 enchips servostyrning 4-05
Styr kodlåset via mobiltelefonen 4-05
Vakthund för telefonlinjen 4-05
Garagetimer för både inne och utebelysning 4-05
Kylskåpstermostat 4-05
Fjärrkontrollförlängning med HF 4-05
En elektronisk vattenkanna 4-05
Motståndsprogrammerad temperaturswitch 4-05
Kodlås med en knapp 4-05
WC-fläkt vid behov 4-05
Indikator för telefonlinjen 4-05
TIRIS RFID-läsare 5-05
Fjärrkontrollsoperatör tänder när du är bortrest 5-05
Synkroniserad servostyrning 6-05
Fjärrstyr via mobiltelefonen med DTMF-signaler 6-05
Fjärrstyr med miniradiobilar 6-05
Slavblixt med röda-ögonfördröjning 6-05 1
Telefonövervakare 6-05
LED-indikator för ström med likriktarbrygga 6-05
Mätare för slutartider. Noggrann till 10 us 1-6
Fönsterstyrning för vinden. Väderberoende. 1-06
Databitsdubblare för fjärrstyrningskretsen HT12E 2-06
Reflowugn för SMD-komponenter 3-06
GameBoy PLC 4-06
Stegmotorstyrning 4-06
Förinställning av stegmotorer 4-06
Modulerad ljusbarriär 4-06
Riktningskänslig ljusbarriär 4-06
E-block = billig PLC-design 4-06
Tandborstningstimer 4-06
Enkel fjärrstyrning för hemmet 4-06
IR till/från-styrning 4-06
Automatisk spisfläkt 4-06
Jag kommer. Kalla på barnen med kvittering 4-06
ZigBee switchning för fjärrkontrollen 4-06
Slavswitch för nätet 4-06
USB/DMX512 omvandlare 5-06
Dörrklocksminne 6-06
Termostat 6-06
Fräsmaskin X/Y/Z och 0,0075 mm mekanisk uppl. 1-07
Automatiskt tillslag av ADSL-modem och router 1-07
Toalettvakt 1-07
En hinderdetekterande robot 4-07
CMUCam1 vision system. Ge roboten seende. 4-07
Sensor för linjeföljande robotar 4-07
Överhettningsdetektor / larm / switch 4-07
IR-telemeter. Optisk avståndsmätning. 4 till 80 cm 4-07
Ljudaktiverad switch 4-07
Lutningsmätare / g-kraftmätare 4-07
Positionering med fotodiodmatriser 4-07
Morrhår på robotar 4-07
Kompassensor för Lego Mindstorms NXT 4-07
Ultraljuds hinderdetektor 4-07
MotoBox driver steg-, DC- och servomotorer 4-07
12 V tvåvägs motorstyrning 4-07
zBot: 10 A effektsteg för DC-motorer 4-07
Komplett stegmotordrivare 4-07
Styrning av servon med en PIC, Basic Stamp, Cubloc 4-07
PIC12C508 Stegmotorstyrning 4-07
3 A PWM DC motorstyrning 4-07
Drivning av högeffekts DC-motorer 4-07
Omvandla ett servo till en motor 4-07
GPS-styrning för robotar 4-07
zBot: Sol/batterimatning 4-07
Bolo, ljussökande bollformad robot 4-07
Antieu-robot. Miniatyrrobot 4-07
Babybot. Liten insektsliknande robot 4-07
Tribot. Trehjulig robot 4-07
Darry, en konstruktion som darrar sig fram 4-07
Hunter, fyrbent värmesökande robot 4-07
RobotMOPS 4-07
Mottagare för RC5 fjärrkontroll 4-07
IR fjärrkontroll med R8C 4-07
zBot: Trådlös länk 4-07
Radiofjärr för PDA och Smartphone 4-07
Ge roboten en röst med länkbara meddelanden 4-07
Formula Flowcode Buggy. Utbildningsrobot 4-07
Ljudstyrd stegad volymkontroll 4-07
Vandrande robot 4-07
Billig värmestyrning 6-07
Lödkontroll för reflow. Löda SMD i en ugn 6-07
Borrmaskinskontroll 6-07

 Tillbaks till AoE-registret