Register

Över tidningen

Allt om Elektronik

1982-2007

Skrivet av Kenneth Johansson.
http://www.kennethshem.se

Senast uppdaterad 2007-12-26
Fram tom nr 6-2007


Sök i AoE-registret

AUDIOUTRUSTNING

EFFEKTFÖRSTÄRKARE

FÖRFÖRSTÄRKARE

GITARRTILLBEHÖR

LJUDEFFEKTER

----------------------

AUTOMATIK

BIL

DATORTILLBEHÖR & MIKROKONTROLLER

DIVERSE

LARM

LJUSSTYRNING

MÄTINSTRUMENT

NÄTAGGREGAT & LADDARE

RADIO

RADIOSTYRNING & MODELLJÄRNVÄG

SPEL & LEK

VIDEO

----------------

ARTIKLAR

KOMPONENTEROm du inte har den tidning där ritningen finns så har Allt om Elektronik kvar många äldre nummer. Om de inte har kvar det numret eller kan ordna en kopia på ritningen så kan du försöka hitta den på ett större bibliotek. OBS! Jag bedriver ingen kopieringsservice!

Libris webbsök visar vilka bibliotek som har AoE. Skriv in "Allt om elektronik" under titel och sök. Nere till höger vid varje träff finns en länk till listan med bibliotek : http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext
Allt om Elektroniks adress är : http://www.alltomelektronik.se

Så här fungerar registret:

Alla ritningar/byggprojekt och artiklar från starten 1982 är inordnade under 19 st rubriker. En byggbeskrivning kan vid behov finnas under flera rubriker för att man inte skall missa den.

Under varje rubrik är byggprojekten ordnade i datumordning där du kan se i vilken tidning som ritningen varit publicerad. Om det har kommit in en rättelse i ett senare nummer så står det angivet vid det aktuella projektet.

Börja med att klicka på den rubrik här ovan som du vill leta i. Använd sedan sökfunktionen i din webläsare för att hitta det du söker efter.

TECKENFÖRKLARINGAR

3-82 Byggbeskrivningen finns i nr 3, årgång 1982.
4/5-82 Nr 4 och 5 är ett dubbel nummer. T.ex. ett stort sommarnummer.
7›9-92 Beskrivningen finns i nr 7, 8 och 9 1992.
5&7-93 Bygget finns i nr 5 och 7 1993.
11-93&3›6-94 Bygget finns i nr 11 1993 och nr 3 t.o.m. 6 1994.
4-90 Rättelse 2-91 Bygget beskrivs i nr 4 1990 och det finns en rättelse införd i nr 2 1991.
7-82      1 Ettan betyder att det finns flera byggen som handlar om samma ämnesområde (t.ex. foto) under denna rubrik. Dessa är också utmärkta med en etta för att lättare hittas.

 

Rättelser från Allt om Elektronik 82-98

1 SIGNALGIVARE OCH FÖLJARE I AoE NR 1-82
Igen i jubileumsnumret Nr100 7-91
Detta är Allt om Elektroniks första projekt och
tyvärr de första felen kom på en gång..
I komponentlistan kallas R1, 47k, för R3 och
värdet, 1k, för R4, R5, R6, R10 och R11 är inte
med. D1, OA91, har ersatts med AA119.
I kretskortslayouten kallas R11, vid R10, felaktigt
för R9 och till sist skall ben 8 och 9 på IC1
lödas ihop.
I texten finns det också ett fel. Under stycket
Signalgivare står det är C1 är 10pF. Värdet på
C1 är som det står i komponentlistan 10nF.
Av någon anledning upprepades dessa fel när
artikeln publicerades igen i jubileumsnumret
7-91.....
900041 ELEKTRONISK EXPONERINGSTIMER I AoE NR 3-91
Kondensatorn C16, 33pF, har blivit bortglömd i
komponentlistan men är rätt angiven i schemat.
900098 MELLANEFFEKTSFÖRSTÄRKARE I AoE NR 9 & 10-90
I komponentlistan står det att T9 och T12 skall vara
BD139. Rätt beteckning är BD140. I schemat är
beteckningen rätt. T10 är inte med i komponentlistan
skall vara BD139.
910045 DIGITAL FASMÄTARE I AoE NR 6-91
Figur 5, schemaritningen, är S1, vid ingång A och
S2, vid ingång B, inte markerade. Vidare är C3 och
C6 felvända, kretskortlayouten stämmer dock.
920098 U2400BLADDARE FÖR NiCd BATTERIER I AoE NR 2-93
R17-R27 är felaktigt angivna till 12,7kohm i
komponentlistan. Rätt värde är 2,7kohm som det
står i schemat.
920155 SIGNALGENERATOR FÖR FM-STEREO I AoE NR 5-93
Värdena på kondensatorerna C17 och C19 är angivna
som 3,3nF. Dessa kondensatorer skall ha värdet 33nF.
960033 LOGIKANALYSATOR I AoE NR 5-96
Värde på kondensatorerna C25, C35 och C45 är
inte angivna. Dessa kondensatorer skall ha
värdet 10uF/16V.
960086 MÖRKRUMSTIMER I AoE NR 9-96
I komponentlistan står det att C1 skall vara
1uF. Rätt värde är 1,8uF. I schemat är värdet
på C1 rätt. Motstånden är presenterade med
rätt värde men noggrannheten är inte utsatt.
Noggrannheten skall vara 1% eller bättre.
960095 MOTORSTYRNING FÖR RC MODELLER I AoE NR 2-97
I texten står det, tredje spalten sista stycket,
att D1 och D2 skall utelämnas i den enkelriktade
versionen. Detta skall vara D1 och T1. I samma spalt
står det att utgången RA1 används som switchat
riktningsrelä eller motorbroms. Utgången heter RE.
960100 MAGNETFÄLTSMÄTARE I AoE NR 1-97
I komponentlistan står det att R12 skall vara
22kohm. Rätt värde är 10kohm. I schemat är värdet
på R12 rätt.
970008 68HC11 EMULATOR I AoE NR 2-97
Rätt talker för 5MHz kristall, se sid 15 tredje
spalten, skall vara TKAXTS_BOO. HiTECH kompieraren,
se sid 17 andra spalten, finns inte under biblioteket
M11DISK\UTILI\. Använd istället SYMWICE.EXE och
SYMWICE.C.
970028 LCR MÄTARE I AoE NR 4, 5 och 6-97
Spolen L1 har fått fel värde, 100uH, i komponentlistan
och schemat. Rätt värde skall vara 1uH.
970091 VÄGGLÅDA AoE NR 10-97
I komponentlistan står det att PVC-rör skall vara
44mm. Rätt storlek är 40mm.

Till Hemsidan