MÄTINSTRUMENT

Register över byggen i tidningen Allt om Elektronik

DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT

Signalgivare/signalföljare 1-82 Rättelse 2-82 Repris 7-91
VU mätare för stereo 2-82
Funktionsgenerator 2›3-82
RC-Brygga 3-82
Digital Termometer 4/5-82
Digital Hjärtslagsmonitor 4/5-82
Toppindikator för Högtalare 4/5-82
Digital Kapacitansmätare 4/5-82
Dragdetektor DU SKALL INTE KOPIERA DETTA 4/5-82
Frekvensräknare 0-250MHz 6-82 Rättelse 8-82
Signalgenerator 100kHz-›30MHz (Skala 8-82) 7-82 Rättelse 8-82&2-83
Trefas testare 2-83
RC-generator 8-83
Ljudtrycksmätare 10-83
Avståndsmätare (ultraljud) 10-83
Effekt/Energi-Mätare 10-83›1-84
Multitester (TTL nivåer) 1-84
Spectrum display 2-84
LCD Luxmätare 2-84
Anemometer (vindhastighetsmätare) 2-84
Kapacitansmätare 4-84
Transistorväljaren 4-84
Pulsgenerator 5/6-84
UHF Testgenerator 5/6-84
EKG app. DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 7-84
Mät tempen med multimeter 8-84 Rättelse 9-84
Realtids Frekvensanalysator 8›10-84&4-85
Ekolod 9-84 Rättelse 4-85
Varvräknare för moped 9-84
Luxmätare för Foto 10-84
Badtermometer 2-85
Funktionsgenerator (Fina data) 2-85 & 1-90
AudioWattmeter 2-85
AC mV-meter 3-85
Processorstyrd Frekvensräknare 3›4-85 Rättelse 1-86
RLC-Mätare 5/6-85
Telefas spänningsdetektor 7-85
Nätledningsindikator 8-85
pH-Mätare 8-85
Varvräknare med två läsgafflar 8-85
Fältstyrkeindikator 9-85
Tonskursgenerator (kopplas till std. funk.gen.) 10-85
Frekvensräknartillsats för multimeter 1-86
Svepgenerator 1-86
Frekvensstandard 1-86
Vindriktningsmätare 2-86
Audio peak meter 2-86 Rättelse 3-86
Geiger-Müller mätare 7-86
Impedansmätare för högtalare 8-86
Regnmätare 9-86
Datorskop 9›10-86 Rättelse 5-87&6-87
Höjdmätare / Barometer 10-86
Strömindikator 10-86
Brusgenerator för VHF & UHF 10-86
Elektronisk våg 2-87
RMS mätare 2-87
Temperaturprob för DMM 3-87
Digital sinusgenerator 3-87
Analog Wattmeter 4-87
Utbyggnad av funk.gen. i 2-85 4-87
Metalldetektor 5-87
Kapacitansmätare 5-87
VLF-enhet för oscilloskop 5-87
Spotsinusgenerator 5›6-87
Exponeringsmätare 5-87
Toleransindikator 6-87
Autoranging DMM 7-87
Logikprob för TTL 7-87
ALPHA detektor (hjärnvågor) 7-87
RMS till DC omvandlare 8-87
Digital V-A meter 9-87  se 5-90
Pulskvotsanalysator 9-87
Testa komponenter med oscilloskop 9-87
Tvåtons testoscillator för HF 11-87
Blixtmätare för kamera 1-88
Log LCD VU-mätare 1-88
Frekvensmätare 2-88
Variabel Wienbryggoscillator 2-88
Prescaler för frekvensmätare 3-88
Omvandla 1 kan. osc. till 2 kan. 3-88
Ljusdriven termometer 3-88
Bygg ut VLF-utbyggnaden 3-88
Sinusoscillator 10Hz-100kHz 0,01% dist. 5-88
Modulinstrument 5-88
Självinduktansmätare 10-88
Ultrasonisk avståndsmätare 11-88
Testgenerator för färg-TV 2-89
Kapacitansmätare 2-89
Funktionsgenerator 2-89
Kurvföljare för transistorer 4-89
Funktionsgenerator 4›6/7-89
Analog Multimeter 5-89
"Grid" dipper 8-89
Induktansmätare för HF 10/11-89
Testa transistorerna kvar i kretsen 10/11-89
3 1/2 Siffrors V-meter med ytkomponenter 10/11-89
Signalföljare LF & HF 1-90
Millivoltmeter för AC 2-90
Tracking tester 2-90
Fel detektor för CD 3-90
V/I Displaymodul 5-90
Övervakare för nätspänningen 5-90
Avlänkningsdetektor 5-90
Digital trigger för oscilloskop 5-90
Akustisk temperatursensor 6-90
Billig Svep/Funktionsgenerator 6-90
Plotta transistorns egenskaper 7-90
Effektindikator för audio 7-90
Pulser 7-90
Indikator för vätskenivåer 7-90
Nivåindikator för LF-utgångar 7-90
Billig transistor testare 7-90
Testbox 7-90
Elektronisk belastning 8-90
Nätspänningsmätare 8-90
Stabil Sinusgenerator 8-90
Högohmig multimeter 8-90
Spänningsövervakare 8-90
Batteritestare 8-90
Fasmätare DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 9-90
Enkel temperaturindikator 9-90
ABS/RMS/LOG Omvandlare 9-90
MilliOhmmeter 11-90
Sinusgenerator 11-90
Sågtands konverter 11-90
Omvandla frekvens till spänning och tvärtom 11-90
Batteritestare 11-90
Digital kapacitansmätare 1-91
1.5 GHz prescaler för frekvensmätare 1-91
Enkel funktionsgenerator 2-91
Wattmätare 4-91
Datorstyrd väderstation 5›?-91...??? Serien fortsatte EJ
Batteritestare 5-91
Radarvarnare för båtar 5-91
Digital fasmätare 6-91
Temperaturövervakare 6-91
Förförstärkare för oscilloskop 6-91
Solskensregistrerare med fyra sensorer 7-91
Yttre temperaturmodul till DVM 7-91
Precisionslikriktare för DVM 7-91
Pulsgenerator med en 4066 7-91
Halvledartestare 7-91
Digital LED-Voltmeter 7-91
Wienbrygga med asymmetrisk strömförsörjning 7-91
Att mäta elektrolytkondensatorer 7-91
VU-meter med LED 7-91
Triggad sågtandsgenerator 7-91
Universell testprob 7-91
Fältstyrkemätare 7-91
PLL Sinusvågsgenerator 8-91
Logiktestare 8-91
Digital funktionsgenerator 9›11-91
Toppindikator för högtalare 9-91
Högströms hFE-testare 9-91
Sinusomvandlare (från triangel) 11-91
Batteritestare 11-91
LED-indikator för templogg (Datorst. väderstat.) 11-91
Ljudlig testare 11-91
Lågfrekvensräknare 1-92
Mätförstärkare 2-92
Fyrkantgenerator i miniatyr 2-92
Induktans-Kapacitansmätare (se 4-92) 3-92
Kamgenerator 4-92
LCD för induktans/kapacitansmätaren 4-92
Mätadapter för milliOhm 4-92
1.3 GHz Prescaler 5-92
Differentiell temperaturindikator 6-92
Termometer PT100 (-100°C›+1000°C) 8-92
Enkel signalgenerator 8-92
Frekvensprob 8-92
Brusgenerator 8-92
Q-meter 9-92
1.2 GHz multifunktions frekvensräknare 11-92&1›3-93
4-Siffrig räknemodul 11-92
Termokopplare till DMM 11-92
Sensor för relativ fuktighet 11-92
Kabeltestare för mångledare 1-93
Watt/timme-mätare 2›3-93
Linjär ljudtrycksmätare 3-93
Digital bandräknare 3-93
IC-Monitor 3-93
Inomhus/utomhus temperaturindikator 3-93
Repeterande pulsgenerator 4-93
Diskret frekvens-spänning omvandlare 4-93
Effektmätare för audio 4-93
Stabil sinusoscillator 5-93
Spektrum VU-mätare 6-93
Billig fasmätare 6-93
Digital visning av frekvensen för VHF/UHF mot. 6-93
Kontinuitetstestare 7-93
Spänningsmonitor för bilbatteriet 7-93
Multimeter med fuzzylogik 8›10-93
Testa transistorer med PC 9-93
Ah-meter med digital display 10-93
Digital hygrometer 10-93
Elektronisk last för testning av nätdelar 11-93
Aktiv tvåtråds temperatursensor 11-93
Variabel Differentialförstärkare 1-94
Vindriktningsindikator 1-94
RMS-Voltmeter för audiofrekvenser 2-94
Signalföljare för LF 3-94
Spänningsmonitor för bilen 3-94
Frekvensvisning med automatiskt områdesval 4-94
Testare för effekt-MOSFET 5-94
Differentialprob för oscilloskop 5-94
Övervakare för lågspänning 6-94
Bränsleförbr. mätare för insprutningsmotorer 6-94
Universell monitor för sensorer 6-94
Laddningsmätare 7-94
Seriell 12-bitars A/D-omvandlare 7-94
LED Oscilloskop 8-94
Varvräknare 8-94
Anemometer och flödesmätare 8-94
Batteritestare 8-94
Kompakt Frekvensräknare 8-94
Digital trigger för oscilloskop 8-94
100 MHz TTL kompatibel kristalloscillator 8-94
Monitor för TV-linjer 9-94
Testare för IR fjärrkontroll 9-94
Kapacitansmätare 10-94
1000 Hz sinusoscillator 11-94
Detektor för elektriska fält 11-94
Strömprob 11-94
Termometer 3-95
DSP Funktionsgenerator 3-95
Flerfasig fyrkantgenerator 3-95
Hörbar testare 3-95
Funktionsgenerator 4-95
Elektronisk barometer 4-95
Fladdermusdetektor 4-95
Programmerbar sinusgenerator 5-95
Kvalitetstestare för NiCd-batterier 5-95
Brytpunktsdetektor 5-95
Funktionsgenerator 0.1Hz-20MHz 6-95
RISC-baserad 50 MHz räknare med alfanum. disp. 6-95
Enkel Signalgenerator för HF (200k-56MHz) 7-95
Temperatursensor DS1620 (programmerar) 7-95
Mätare för vätskenivåer 7-95
Tempmätare för MC 7-95
Strömmätare 7-95
Indikator för lågt batteri 7-95
Frekvenskomparator 7-95
Nollgenomgångsdetektor 7-95
In-line A/V-testare för LNC (Satellit-TV mott.) 8-95
Skydd vid mätning på nätspänning 8-95
Tondiposcillator för HF (9-140 MHz) 8-95
Sensor för H-fält 8-95
Differentialprob 8-95
Enkel Kapacitansmätare (1pF-1µF) 9-95
Testare för logiska nivåer 9-95
Prescaler för oscilloskop 10-95
Smart transistortestare 11-95
Aktiv prob 11-95
Kapacitanskomparator 11-95
Generator för 1Hz 11-95
Kapacitansmätare 11-95
Enkel transistortestare 11-95
Testare för passiva komponenter 1-96
Satellitfinnare 4-96
Monitor för nätspänningen 5-96
Batterimonitor 5-96
Pulsimeter (pulsmätare) 6-96
Harmonisk distorsionsmätare 7-96
Grid dipper DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 7-96
Frekvensmätare 7-96
Precisionstesta batterikapaciteten 7-96
Kontinuitetstestare (enkel Ohmmeter) 7-96
Digital kompass 8-96
Digital maximum och minimum termometer 8-96
Enkel infraröttdetektor 8-96
Metalldetektor i miniformat 9-96
Glödlampstestare med Wattindikering 9-96
Indikator-LED för bilbatteri 11-96
Magnetfältsmätare (växelfält) 1-97
DVM som fasmätare 1-97
Enkel självinduktansmätare (PC-styrd) 2-97
Batterimatad signalgenerator för l.f. 3-97
Batterisimulator, aktiv last för teständamål 3-97
Digital termometer 4-97
Avancerad LCR meter 4›6-97
Bredbands millivoltmeter 30Hz-3MHz 5-97
4-kanals logikanalysator 5-97
Jordfelsmeter 6-97
Temperatur-spänning omvandlare för DMM 6-97
THD-mätare för nätspänning 7-97
Datainhämtningssystem 8st 8bitars analoga ing. 8-97
Dubbel kontinuitetstestare 8-97
Frekvensmeter och händelseräknare 9-97
Nollifierare för oscilloskopingång 9-97
Hygrometer 10-97
Milliohmadapter för DVM 11-97
Bärbar ljudtrycksmeter 1-98
JFET testare 2-98
Mät ljusstyrkan med en PC 2-98
Ljudtrycksvisande brosch 2-98
IC-testare (digitala kretsar) 3›4-98
E-fält-meter.10-100V/m 5Hz-5kHz 4-98
Resistansmeter för batteri 5-98
Mätare för vätskenivå 6-98
Elektronisk accelerometer 6-98
Konduktans testare 6-98
Tvåtrådars temperatursensor 7-98
Elektroniskt vattenpass 7-98
Testare för LCD 7-98
Enkel funktionsgenerator 7-98
Celsiustermometer 7-98
Audiosignalgenerator i miniformat 7-98
Mångsidigt fristående mät och testkort 8-98
Varvräknare för moped 9-98
Klippindikator för CD-skivor 9-98
Signalgenerator för HF 10›11-98
Barometer/höjdmätare 10›11-98
Anemometer, vindhastighetsmätare 11-98
Omvandlare från sinus till TTL 11-98
LED-barometer 11-98
12/24/48 V DC-testare 11-98
Decibelmeter för HF (32-117 dBuV 0.1-200MHz) 1-99
Konduktanstestare 1-99
Multiburstgenerator (testsignal för video) 1-99
Elektrokardiograf ( Kräver köp av CD för schema ! ) 1-99
50-MHz logikanalysator för parallellporten på PC 1-99
Datalogger för DMM (Metex & Voltcraft) 2-99
VGA displaytestare, kollar datorskärmen 3-99
Brusgenerator, vitt eller skärt brus 3-99
Sågtandsgenerator för audiomätningar 3-99
Laserbaserat skjutmått 5-99
Video DVM 5-99
Markörgenerator för HF 10 kHz-8 MHz 6-99
Variabel oscillator 7-99
Temperaturkompenserad kristalloscillator 7-99
Temperaturkompenserad zenerdiod 7-99
Tempregistrerare DS1615 kopplad till datorn 8-99
Ström för panelmeter 9-99
Lutningsmätare 10-99
Datalogger i mikroformat 10-99
Temperaturreferens +20C - +74C 11-99
Temperaturmätare med en DS1621 och I2C interface 3-00
I/U kurvföljare som drivs av PC-ns skrivarport 3-00
Java Multimeter för RS232 multimetrar 3-00
Flerfunktionsklocka 4-00
Mätningar med Word och Excel 5-00
EKG simulator 5-00
Testutrustning i en PC. Oscilloskop, gen, frekv räkn. 5-00
ESR-mätare för kondensatorer 7-00
Elektroniskt stetoskop 7-00
Precisionselektroskop mäter elektrostatisk laddning 7-00
Brusinjektor som genererar vitt brus 7-00
Enkel HF-detektor för 2m bandet 7-00
10 till 100 MHz oscillator ( VCO ) 7-00
0-44 dB HF-dämpare 1-950 MHz 7-00
Strömmätning på potential upp till 60V 7-00
Testare för RJ45 nätverkskabel 8-00
GBDSO, GameBoy Digital Sampling Oscilloscope 9›10-00
Att mäta temperaturen med ett NTC-motstånd 10-00
EKG-förstärkare 11-00
Högspännings differentialförstärkare. ±100V in 11-00
Mätare för vattennivå. Vore enklare med tryckgivare 11-00
GBDT, GameBoy Development Tools 1-01
GBPB, GameBoy Prototyping Board 2-01
Programmerbar pulsgenerator 3-01
Jordfuktighetstestare 4-01
LED-termometer 4-01
Enkel testare för fjärrkontroll 7-01
Kabelföljare (sändare och mottagare) 7-01
Kapacitetsmätare för batterier 10/11-01
Spänningstestare för modellbatterier 10/11-01
Lågfrekvens signalgenerator för teständamål mHz 10/11-01
Nivåmätare 1/2-02
I2C temperatursensor 1/2-02
Hastighetsmätningssystem 4-02
60-dB LED VU-meter 7-02
ESR-testare för kondensatorer 8-02
Signalföljare / ledningstestare 8-02
Spänningstestare med LED 8-02
Ljudtrycksmätare modell King-size 9-02
Akustisk voltmeter 9-02
Digital HF-wattmeter med LCD. 1 kHz-1 GHz 9-02
Kapacitansmätare 10/11-02
Brusgenerator, digital 10/11-02
Övervakare för batterispänning 1/2-03
20/40 MHz logikanalysator 3-03
Kapacitansmätare med autorange. PIC-styrd. 3-03
Mätcentral med hög precision 7›10/11-03
VU-meter för bilstereo 7-03
Metalldetektor. Billig induktionsbalanserad sökare. 9-03 Rättelse 10/11-03
DDS signalgenerator för HF. 50 Hz - 71 MHz. 9-03 Rättelse 10/11-03
Laddningsmätare 10/11-03
Övervakare för motorcykelbatteri 10/11-03
Billig och lättanvänd transistortestare 10/11-03
Tidbaskalibrering för DDS HF signalgeneratorn 10/11-03
Varvräknare för RC-modeller 10/11-03
2 Analoga in och 4 digitala utgångar på USB 10/11-03 Se även 7/8-04
Klimatlogger. Temperatur och luftfuktighet 1/2-04
Multifunktions frekvensräknare 3/4-04
Spännings och signaltestare 3/4-04
Vindriktnings &  vindhastighetsmätare i ett 5/6-04
Akustisk lögndetektor 5/6-04
Precisionsfunktionsgenerator MAX038 med SMD 5/6-04
Mikrowebserver för styr och mät via Internet 7/8-04
Linjär effektmätare för HF upp till 2 GHz 7/8-04
Pulsgenerator med långt intervall 7/8-04
Metalldetektor med en komponent 9/10-04
Billig aktiv 1 GHz prob 0,75 pF 10 Mohm 9/10-04
Fjärrtermometer för PC-dator 1-05
OPAMP-testare 2-05
SC Analyser 2005 testare för diskreta halvledare 2-05
PetInspect. Logger för husdjur. 3-05
Mätare för magnetisk flödestäthet 3-05
Elektrosmogtestare 3-05
Elektrosmogdetektor med hörlurar 3-05
IR-testning med en digitalkamera 4-05
Digital VU-meter 4-05
Enkel kabeltestare 4-05
1 MHz frekvensräknare för funktionsgeneratorer 4-05
Ultraljudsmätare för avstånd och vätskenivå 5-05
Mångsidig ESR/C-mätare för kondensatorer 5-05
Precisionsbarometer/höjdmätare med termometer 5-05
Racerbanetimer 5-05
CCO metalldetektor 6-05
Mätare för slutartider. Noggrann till 10 us 1-06
A/D via USB 2-06
Batterianalysator för laddbara AA-batterier 2-06
Kortslutningssökare som känner av magnetfältet 3-06
Kabeltestare för nätverk 3-06
Multimeter som blixtdetektor 4-06
1-Wire termometer med LCD 4-06
8-kanals ingång för oscilloskop 4-06
Elektronisk Torricellibarometer 4-06
LM35 till ADC. Används bl.a. till LED-termometern 4-06
LED-termometer 4-06
Åskförutsägare 4-06
GameBoy EKG (ElektroKardioGraf) 5-06
EKG med hjälp av ett ljudkort 5-06
DiSEqC-monitor. Lyssnar på satellitmott. buss 5-06
IR-testare/detektor för koll av fjärrkontroller 6-06
Kontakttestare med inställbar gräns 6-06
LED-testare 6-06
g-kraft med LED och MC9S08 mikrokontroller 2-07
Laddare och kapacitetsmätare NiMH/LiPo/Li-Ion 2-07
Seismograf med högtalare som sensor 3-07
Fristående ODB-2 analysator. Tolka bilens felkoder. 3-07
Magnetometer. Detekterar små ändringar. 3-07
Trådlös pulssensor 4-07
IR-telemeter. Optisk avståndsmätning. 4 till 80 cm 4-07
Lutningsmätare / g-kraftmätare 4-07
CO-sensor (koloxid sensor) 4-07
Digital Inspector. 4-kanals logikanalysator 5-07
USB datainsamlingskort DI, DO, 10 bits A/D, D/A 6-07

 Tillbaks till AoE-registret