RADIO

Register över byggen i tidningen Allt om Elektronik

DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT

Roger bleep 3-82
Mini AM mott. 4/5-82
VOX 6-82
Amatörradio 6.5-7.5MHz 9-82›1-83 Rättelse 2-83
Signalstyrkemätare 5/6-83
MF/HF USB mott. 1.6-4MHz 3-84
Mini kortvågsmott. 4-84
Fickradio DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 5/6-84
SSB-Mottagare 5/6-84
2m-›70cm Transverter 7›8-84
Trådlös Mikrofon 8-84
VHF/AM Flygbandskonverter 10-84
Antenndelningsfilter 1-85
Aktiv Antenn 3-85
Ljusdriven AM mott. 5/6-85
Kortvågsradio 8-85
Fältstyrkeindikator 9-85
Bilantenn för LV & MV 10-85
Variabelt filter för DX 3-86
Satellit-TV mottagare 9-86›2-87
Brusgenerator för VHF & UHF 10-86
RTTY / CV filter 10-86
Kretslösningar för HF 1-87
Kortvågsmottagare 1›3-87
RTTY interface 1-87
Passiv blandare 2-87
Interface för TELEFAX 5-87 Rättelse 6-87
Selektivt anrop för PR 6-87
Kretslösningar för HF VHF filter 6-87
Kretslösningar för HF VHF förstärkare 7-87
Kretslösningar för HF supergen. KV mott. 8-87
Ministereo med ytkomponenter 9-87
SSB mottagare för 20 och 80 m 10-87
Tvåtons testoscillator för HF 11-87
Switchbar bandväljare 2-88
Syntes för KV-mottagare 3-88
Lågbrusig förförstärkare för FM mottagare 4-88
Signaldelare för Satellit-TV 4-88
SSB adapter 4-88
Trimbar förförstärkare för VHF & UHF TV 5-88
Bredbands antennbooster och splitter 6-88
SOS pipare 6-88
Brusdämpare 6-88
Försteg till FM mottagare 6-88
Bredbands aktiv antenn för KV mottagare 7-88
48MHz klockgenerator 8-88
VLF omvandlare 8-88
Frekvensavläsning för KV mottagare 9-88
Enkel mottagare för tidssignaler 11-88
Bredbands signalspårare för HF 2-89
Kalibreringsgenerator 3-89
AM/FM VHF mott. 4-89
Morsegenerator 4-89
RDS (Radio Data System) 5-89
Mikroprocessorstyrd frekvenssynt 6/7›8-89
8-Siffrors frekvensmodul 6/7-89
DCF77 Mott. och låst frekvensnormal 8-89  se även 8-90
Tidsnormal till DCF77 mott. 9-89
Direktomvandlande mott. för 80m 9-89
FM-Mott. DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 1-90
Kanalfälla för UHF 2-90
VFO Stabilisator 4-90
RTTY-Filter för 170kHz skift 5-90
Reflexmottagare för MV AM 5-90
FM-Sändare i miniformat 7-90
10MHz Referens från France-inter 8-90
Ljuddemodulator för satellit-TV mottagare 9-90
Avstämd TV-förförstärkare för UHF 9-90
Universell squelch 9-90
Soldriven radio för MV 10-90
Bredbands UHF-förstärkare 11-90
Dekoder för RDS 2-91 Rättelse 5-91
Converter för 2-metersbandet 3-91
6.0 MHz demodulator för TV-ljudet 4-91
Transverter för 6-metersbandet 4-91 Rättelse 5-91
Radarvarnare för båtar 5-91
S-meter för kortvågsmottagare 7-91
Ståendevågmeter för 1.5 - 70MHz 7-91
QTC Loop-antenn 7-91
AM-FM mottagare 7-91
J17 utjämningsfilter för satellit-TV mottagare 10-91
FSK/RTTY Dekoder för PC 11-91
Direktomvandlande radio 14MHz 1-92
FM-Tuner 3›7-92
Mottagare för 2-metersbandet 4-92
NICAM dekoder 5-92
T/R Transverterinterface med halvledare 11-92
27 MHz Sändare för AM/FM (0.5 W) 4-93
Signalgenerator för FM-stereo (150mW) 5-93
Mottagare för VHF/UHF  (Se 6-93) 5-93
Digital visning av frekvensen för VHF/UHF mot. 6-93
Morsekompatibel omkoppl. för sändning/mottag. 6-93
Konverter för 950-1750 MHz 8-93
Bredbandig aktiv SHF-band Antenn 8-93
VHF/UHF Televisionstuner 9›10-93
Utgångsförstärkare med Bandpassfilter för LF 9-93
Lågeffekts NBFM-Sändare (27 MHz) 11-93
Squelch DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 11-93
Digital skala för kommunikationsmottagare 1-94
Avkodare för RDS med klocka och larmfunktion 2-94
Avkodare för Morse 6-94
Avkodare för Panda-Wagener stereoljud 8-94
100 MHz TTL kompatibel kristalloscillator 8-94
Bredbands aktiv ramantenn 3-95
Enkel Signalgenerator för HF (200k-56MHz) 7-95
Tondiposcillator för HF (9-140 MHz) 8-95
Aktiv antenndelare (splitter) 9-95
FM squelch 10-95
FM-mottagare med ytmonterade komponenter 2-96
Faxmottagare för VLF och kortvåg 3-96
PIC-styrd RDS-avkodare 4-96
Satellitfinnare 4-96
23cm förförstärkare för ATV 6-96
Grid dipper 7-96
Fickradio för mellanvåg med bara två IC 8-96
80-meters mottagare 10-97
Frekvensdisplay och VFO-stabilisator 2-98
20-meters SSB/CW-mottagare 4-98
Bredbands HF förförstärkare 5-98
DCF-styrd LED-klocka 5-98
Aktiva magnetantenner 8-98
Aktiv kortvågsantenn 8-98
418/433 MHz kontrollsystem. 8 switchande kanaler 8-98
418/433 MHz fältstyrkemeter 9-98
0.5-6 GHz low-noise förstärkare 11-98
ATU för 27 MHz CB-radio (antenn tuning unit) 11-98
Decibelmeter för HF (32-117 dBuV 0.1-200MHz) 1-99
Allmäntäckande mott. (0.15-32MHz AM/FM/SSB) 1›2-99
Yagiantenn för 900 MHz GSM 4-99
Markörgenerator för HF 10 kHz-8 MHz 6-99
Dekoder för vädersatellit 6-99
CW-generator. Hjälp för radioamatörer 7-99
Impedansmatchningsfilter 7-99
Kortvågsradio för fattiga 9-99Rättelse10-99s61&3-00
Bredbands aktiv ramantenn 1-00
Rhentornsklockan Mk II. DCF-styrd LED klocka 1-00
Omvandlare för 2-metersbandet (till 27-30MHz) 2-00
Mellanvågsmottagare i midgetformat 3-00
Aktiv sprötantenn för kortvåg 4-00
0-44 dB HF-dämpare 1-950 MHz 7-00
Radio med en transistor 7-00
Regenerativ kortvågsmottagare som klarar SSB+CW 10-00
Identifierande anropssystem via radiolänk 1-01
AM-mottagare. Från DC till 1,8 MHz 2-01
1,5-volt mellanvågsradio 5-01
Booster för kabelradio 7-01
ECC86 rörradio som drivs på 6 volt 7-01
Talfilter 10/11-01
Induktionsradio med rör. Nostalgitripp. 10/11-01
Flygbandsmottagare 108-137 MHz 4-02
Brusdämpare till Flygbandsmottagaren 6-02
Spårhund för GSM 6-02
300 MHz - 3 GHz HF-detektor 7-02
Mottagare för 20-metersbandet (14-14,35 MHz) 8-02
Mottagare med rördetektor 10/11-02
Longwire-antenn till 50 ohm för kortvåg 7-03
Trådlös FM-mikrofon 8-03
DDS signalgenerator för HF. 50 Hz - 71 MHz. 9-03 Rättelse 10/11-03
DRM-mottagare tillsammans med DDS sign.gen. 10/11-03
Tidbaskalibrering för DDS HF signalgeneratorn 10/11-03
DRM-mottagare för digital radio 500kHz-22MHz 3/4-04
Fattigmans DRM-mottagare för digitalradio 5/6-04
Fjärrstyr kameror med 433 MHz SRD-moduler 7/8-04
Frekvensmultiplicerare för kristaller + FM-sändare 7/8-04
Fjärrstyr med Bluetooth från PDA eller mobiltelefon 9/10-04
Trådlös mikrofon ISM-bandet 1-05
Programmerbar kristalloscillator 1-400 MHz 2-05
GPS-mottagare på USB 3-05
Superregenerativ mottagare för kortvåg 4-05
Modulator för mellanvåg 4-05
Regenerativ 6V rörmottagare för AM och DRM 4-05
TIRIS RFID-läsare 5-05
Kortvågsomvandlare till MV. Fel schema. Rätt schema här. 6-05
Automatisk förstärkningskontroll för DRM-mott. 1-06
DRM avkodningsprogram i Matlab 1-06
Testsändare för FM-stereo 3-06
FM-sändare med OP-förstärkare 4-06
Kortvågsmott. 0-30 MHz. SSB, CW, FM, AM, DRM 6-06
SDRadio (Software Defined Radio) med I-Q mixer 1-07
Atomklocksmottagare DCF77-klocka 1-07
SDR-Radio med USB. Utmärkta prestanda. 150k-30M 3-07
ELF-mottagare (Extremely Low Frequency) 3-07
RDS-signalgenerator. Skicka meddelanden till radion 3-07
2,4 GHz antenn för robotfordon m.m. 4-07
Ultraljudsmottagare. Hör en fladdermus med SDR 5-07
SDR och VLF. Nedskalad tuningmjukvara 5-07
FM superregenerativ mottagare med två transistorer 5-07
Mottagning med G8JCFSDR. Mjukvara för SDR 6-07

 Tillbaks till AoE-registret