RADIOSTYRNING & MODELLJÄRNVÄG

Register över byggen i tidningen Allt om Elektronik

DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT

Ångtåg mod.j.v. 6-82
Varvräknare för propeller 7-82
Belysning för mod.j.v. 1-83
Kontroll för bilbana 2-83
Glödstiftsregulator 5/6-83
Simulerad spårförlängare 10-83
Effektregulator för mod.j.v. 1-84
Förbättra radiostyrningen 5/6-84
Koppla förbi stoppsignalen mod.j.v. 8-84
Servovändare DU SKALL INTE KOPIERA DETTA 10-84
Växlar mod.j.v 5/6-85
Startbox för modellbyggen 7-85
Glödstiftsmodulator 9-85
Ta kraften från motorbatteriet 1-87
Testare för servomotorer 8-87
Digital motordrivning för RC-modeller 1-88
Sektionsindikering för mod.j.v 6-88
Digitalt tåg DU SKALL INTE KOPIERA DENNA TEXT 2-89›5-90
Dieseldunk för modellbåtar 3-89
Hastighetskontroll för RC-modeller 5-89
Fram-Back ljus för mod.j.v. 9-89
Glödstiftsomkopplare för 4-takts motorer 7-90
Mekaniskt kontrollerad bivippa 1-91
Elektronisk back för modelltåg 7-91
Starter för modellplan 8-92
Växelkontroll för modelljärnväg 7-94
Batteritestare 8-94
Styrning av växlar i modelljärnväg 1-96
Intelligent motorstyrning för R/C-modeller 3-96
Skydd för R/C-modeller vid radiobortfall 11-96
Fartregulator för modelltåg (medqlastkompensering) 1-97
Motorkontroll för R/C modeller 2-97
RC biswitch 6-97
Autoshuttel för modelltåg 7-97
418/433 MHz kontrollsystem. 8 switchande kanaler 8-98
Pendelservice för modelljärnväg 2-99
Servotestare 4-99
Digital styrning för modelljärnväg 5-99
PC-styrd modelljärnväg EEDTS Pro 6›7-99 Rättelse 9›10-99&3-00
Boosterförstärkare till EEDTS Pro 7›8-99
Superlokdekoder EEDTS Pro 9-99
Minimal servotestare via Centronicsporten 9-99
Returgivare för EEDTS Pro 1-00
Hastighetsmätare för modellbilar 3-00
Signalmodul för EEDTS Pro 7-00
Digital styrning för Märklintåg 8›9-00
Kamera i modelltåget 10-00
Fartkontrollen Duett för RC-modeller 1›2-01
Fjärrstyr modeller med en IR fjärrkontroll (RC5) 5-01
I2C Servointerface 8-01
Fjärrstyrning i miniatyr med PCM. Radio, IR, tråd. 9›10/11-01
Spänningstestare för modellbatterier 10/11-01
Belysnings och växlingskontroll för lastbilsmodeller 1/2-02
Batterikylare 1/2-02
Mångsidig IC för modellbygge. 14 funktioner 3›4-02
EEDTS Pro 1.2 6-02
Joystickersättare 7-02
EEDTS Pro uppgradering av superlokavkodaren 8-02
Fristående EEDTS Pro med adresseringskrets 10/11-02
Billigt Reflexinterface. För modellsändare. 10/11-02
Övervakare för batterispänning 1/2-03
Två 30 A switchar för RC-modeller 4-03
Växelsekvenser för modelltåg 7-03
DC-styrda stegmotorer. Långsam rotation. 9-03
Fjärrkontrollsändare för FM 10/11-03
Fjärrkontrollmottagare för FM 10/11-03
Växlande blinkers för modellfordon 10/11-03
Varvräknare för RC-modeller 10/11-03
FMS-kodare för modellflygsimulering 1/2-04
Relaxationsmaskin. Servostyrd pendel 1/2-04
Flerkanals idiotsäkring för RC-modeller 3/4-04
Mjuk växling av modelljärnvägar 5/6-04
Digitala motorer. Intelligent drivning för servon 5/6-04
Rail Router. Lägga tågväg med en PC 5/6-04
RC analysator. Hastighetsmätare för modellbilar 7/8-04
IR servomotorinterface för Lego RCX 7/8-04
Fjärrstyr kameror med 433 MHz SRD-moduler 7/8-04
Detektor för upptaget spår (Märklins digitala syst.) 7/8-04
Radiokamera på tåget 11/12-04
Kortslutningsbeeper för modelljärnväg 11/12-04
Visslande modellfinnare (hitta ditt flygplan) 1-05
Glödstiftsvärmare för RC-modeller 3-05
DCC-programmerare för modelljärnväg 3-05
FT639 enchips servostyrning 4-05
Att konvertera en Märklin DCM-motor 4-05
Aktivator för servoväxlar 4-05
Stoppswitch med lång fördröjning för mod.jväg 4-05
Vagndetektering för modelljärnväg 4-05
Racerbanetimer 5-05
Synkroniserad servostyrning 6-05
Brusdämpare för RC-mottagare 6-05
Borstlös motorstyrning för RC 1-06
Uppdaterad mjukvara till EEDTS Pro för mod.jvg. 5-06
RC-sändare till USB interface för flygsimulering 3-07
12 V tvåvägs motorstyrning 4-07
Omvandla ett servo till en motor 4-07
Detektor för saknade fjärrkontroll pulser 4-07

 Tillbaks till AoE-registret