Högtalare med dubbla talspolar

Skrivet av Kenneth Johansson.
http://welcome.to/kenneth.johansson

Senast uppdaterad 2000-12-17

Här kommer lite fakta om högtalare med dubbla talspolar. I katalogerna hittar man nästan alltid felaktiga påståenden om den här typen av högtalarelement. Det brukar t.ex. stå att "Det här elementet har dubbla 4 ohms talspolar som kan kopplas som 2, 4 eller 8 ohm". Den här missuppfattningen är mycket vanlig. Sanningen är den att elementet i exemplet har två st >2 ohms spolar som bara kan kopplas ihop till antingen 2 eller 8 ohms anslutningsimpedans. Kopplas spolarna parallellt blir det 2 ohm och kopplas de i serie blir det 8 ohm. Det här har missuppfattats som två "4 ohms" spolar men de är inte helt frikopplade från varandra utan istället starkt magnetiskt ihopkopplade. Om man bara använder en av spolarna och låter den andra vara oansluten blir det fortfarande en 2 ohms spole men med dubbla serieresistansen jämfört med det parallellkopplade fallet. En riktig 4 ohms spole skulle ha fler varv och grövre tråd. Impedansen blir alltså lite högre men inte nödvändigtvis 4 ohm. Däremot ändras elementets uppträdande på samma sätt som om man lagt till ett motstånd i serie med den parallellkopplade varianten. Man kan alltså inte använda de angivna data för elementet om man bara ansluter en av spolarna eftersom Qes blivit dubbelt så stor. De andra parametrarna ändrar sig även lite beroende på hur man kopplar spolarna eftersom de två spolarna inte är helt identiska och inte ligger på exakt samma ställe i magnetgapet. Hur mycket elementets impedans och data ändras i de tre kopplingarna beror mycket på hur elementet är konstruerat och vid vilken frekvens man mäter. Det skiljer mycket mellan olika tillverkare. För vissa element kan man faktiskt hitta frekvenser där de uppvisar just impedanserna 2, 4 och 8 ohm för de olika kopplingarna men vid andra frekvenser så har de inte alls samma jämna fördelning av impedansen!

Slutsatsen blir alltså att alltid ansluta båda spolarna! Vill man förändra elementet egenskaper genom att öka serieresistansen så skall man lägga ett separat motstånd utanför för att slippa värmeutvecklingen inne i högtalarelementet!

Du är besökare nr  sedan sidan skapades 2000-12-17

Tillbaks till Högtalarhörnan