Konstanter

Här har jag samlat ihop en del konstanter som jag brukar behöva ibland. I början finns de som har anknytning till el och elektronik och sedan går de över till mer allmän fysik.

Konstant Symbol Värde Ev. komentarer
Ljusets hastighet c 2,997 925 x 108 m/s  
Permeabiliteten i vakuum m0 4p x 10-7 H/m  
Kapacitiviteten i vakuum e0 8,854 1853 x 10-12 F/m Permittivity på engelska. = 1/(m0 x c2)
Elektronens laddning e 1,602 1917 x 10-19 C  
Protonens laddning   1,602 1917 x 10-19 C  
Elektronens massa me 9,109 56 x 10-31 kg  
Protonens massa mp 1,672 51 x 10-27 kg  
Neutronens massa mn 1,674 92 x 10-27 kg  
Elektronens radie re 2,817 939 x 10-15 m  
Boltzmanns konstant k 1,380 622 x 10-23 J/K  
Plancks konstant h 6,626 196 x 10-34 Js  
Rydbergs konstant   1,097 3711 x 107 m-1  
1 elektronvolt eV 1,602 177 33 x 10-19 J  
Faradays konstant F 9,648 670 x 104 C/mol  
Tyngdkraftens acceleration g 9,806 65 m/s Vid havsytan på 45 graders latitud.
Gravitationskonstanten G 6,672 x 10-11Nm2/kg2 F=G x m1 x m2 / r2  r=avståndet

Tyngdkraftens acceleration kan beräknas med den här formeln:

g=9,78049 (1 + 5,3024x10-3 sin2v - 5,9x10-7 sin22v) - (3,0855x10-6 + 2,2x10-9 cos2v) h + 7,2x10-13 h2

Där v = latituden och h = höjd över havet i meter.


Tillbaks till Elektronikhörnan