Streckkoden

Skrivet av Kenneth Johansson.
http://welcome.to/kenneth.johansson

Senast uppdaterad 980829

Här beskriver jag hur en av de vanligaste streckkoderna är uppbyggd. Det är den koden ni finner på alla varor i affärerna och den kallas UPC-streckkod.

Det vanligaste missförståndet är att de svarta banden betyder en sak och de vita en annan. Vilken färg banden har, saknar helt betydelse, eftersom det är deras relativa bredd som räknas. Banden har en av fyra möjliga bredder och varje siffra består av fyra band. I början och slutet av en streckkod har man speciella kombinationer för att ange från vilket håll laserstrålen läser koden. Den vanligaste koden består av siffrorna 0 tom 9 (andra talsystem är möjliga). På vissa sifferpositioner i streckkoden kan banden komma spegelvänt. Men koden är gjord så att det inte går att misstolka den även om den kommer spegelvänd.  Att vända riktningen på koden för vissa siffror är ett sätt att kontrollera fel i avläsningen. Skrivriktningen i sig kommer att bli en binär kod som felhanteringen använder sig av. Tabellen nedan skall försöka förklara kodens uppbyggnad genom att ange bandens bredd med en siffra mellan ett och fyra. Observera att den totala bredden för alla de fyra banden i en siffra alltid blir lika med sju.

Vanlig

siffra

Spegelvänd

siffra

1 1 1

start/stopp

start/stopp

1 1 1 4

6

1 1 2 3

0

1 1 3 2

4

1 1 4 1

3

1 2 1 3

8

1 2 2 2

1

1 2 3 1

5

1 3 1 2

7

1 3 2 1

5

1 4 1 1

3

2 1 1 3

9

2 1 2 2

2

2 1 3 1

7

2 2 1 2

2

2 2 2 1

1

2 3 1 1

4

3 1 1 2

9

3 1 2 1

8

3 2 1 1

0

4 1 1 1

6

Tillbaks