Ritningssamling
LÄS DETTA FÖRST !

Senast uppdaterad 2000-10-21

Här finns en bunt ritningar på diverse elektronikkonstruktioner. Många av ritningarna har du nog aldrig tidigare sett, medan du kanske har stött på andra i en eller annan form. Detta beror på att jag har försökt blanda ritningarna så att alla, både nybörjare och mer kunniga ska kunna hitta någonting intressant. Flera ritningar är bara byggstenar eller tips som ni kan använda i egna konstruktioner.

Några av ritningarna handlar om diverse högspänningsgeneratorer. Jag har tagit med dessa för att jag vet hur fascinerade många är av högspänning och att se långa gnistor som slår över gnistgap. Tyvärr så behövs det ganska höga spänningar för att uppnå detta. 1000 Volt per millimeter får ni minst räkna med. Som du säkert förstår så är dessa spänningar livsfarliga att leka med. Du måste vara medveten om att allt över 50 Volt kan vara livsfarligt att vidröra. Tycker du att 50 Volt låter lite? Tänk då på att det är 230 Volt i vägguttaget och jag känner inte så många personer som frivilligt sticker in fingrarna i ett öppet uttag för att kolla om det finns spänning. 50 Volt är en knapp fjärdedel av denna spänning. Då förstår du nog att även denna låga spänning kan kännas om du tar i den med lätt fuktiga händer.

Uppladdade kondensatorer är speciellt farliga vid högspänningsexperiment eftersom de kan hålla kvar den farliga spänningen en lång tid efter att apparaten har slagits av. Seriekopplade kondensatorer är extra farliga eftersom laddningen lätt flyttar sig mellan dem om man bara försöker kortsluta dem en och en till nollpunkten. Därför måste alla punkter i en högspänningskonstruktion kortslutas flera gånger till nollan innan man rör någonting i den. Tyvärr så är detta väldigt lätt att glömma när man är mitt uppe i sitt experimenterande. Du måste tänka dig noga för om du är villig att ta alla de stora risker som är förknippade med att bygga en högspänningsgenerator.

Om du trots allt börjar leka med högspänning så måste du inse att det är en mycket farlig lek. Även om du själv inte begår något misstag så kan någon annan komma in i rummet och nyfiket peta på en uppladdad konstruktion. Detta tror jag inte du vill ha på ditt samvete.

En gammal och viktig regel när man jobbar med högspänning är att alltid ha ena handen i fickan. Detta är inte bara tomma ord.

Stoppa ALDRIG in BÅDA HÄNDERNA samtidigt i en högspänningsapparat. Inte ens om du är säker på att allt är urladdat, för du kan aldrig vara helt säker. Om du stoppar in båda händerna så kommer strömbanan genom kroppen att passera hjärtat och du har en mycket liten chans att överleva en energirik högspänningsstöt.

Ni bygger naturligtvis allt från denna ritningssamling på egen risk, men var medvetna om att vissa av konstruktionerna är förbjudna att antingen använda eller t.o.m. att inneha utan speciella tillstånd.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRTYDLIGANDEN

Motståndens och kondensatorernas värden anges ibland med prefixet på kommatecknets plats. Exempel 2k2 betyder 2.2 kOhm och 1n5 betyder 1.5 nF. Detta gör att man inte missar ett litet kommatecken.

Matningsspänningarna och deras avkopplingskondensatorer (vanligtvis på 100 nF) till operationsförstärkare är inte alltid utritade p.g.a. platsbrist. Jag förutsätter att ni förstår att dessa OP förstärkare kräver matningsspänning och att ni vet hur den skall kopplas in. Om inte, se på en annan ritning där de finns utritade.

Med tanke på antalet ritningar så kan det ha smugit sig in ett och annat fel i dem, men jag hoppas att de i sådana fall är så enkla eller uppenbara att ni kan hitta och rätta till dem.

Tillbaks